Nạp Nạp Game Honkai: Star Rail

Nhập thông tin Nạp Game Honkai: Star Rail
Chuyển Tiền Theo Nội Dung Dưới Đây Nạp Game Honkai: Star Rail

Lưu ý!!! Bạn hãy đổi mật khẩu tài khoản game khi trạng thái là Thành công hoặc Hủy.

Tất cả gói nạp đá sáng thế đều chưa tính bonus trong game và bảo hành hoàn toàn khi âm nguyên thạch


Nếu Bạn Muốn Lấy Bill Hãy Ghi Chú Kèm Zalo Để Shop Chụp Lại Nhé

Bạn có thể Vào Game Chơi Bình Thường Cho Đến Khi Nhân Viên Gọi Lấy Code. 15p Sau Khi Gửi Code Bạn Có Thể Vào Game Chơi Bình Thường  

Vui lòng điền đúng số điện thoại và giữ điện thoại sau khi lên đơn để shop gọi thì bắt máy để hỗ trợ đăng nhập vào tài khoản để nạp
Nếu đơn của bạn bị hủy, thì chỉ có 2 lí do
1 . Gọi số điện thoại người khác bắt máy hoặc không gọi được, không lấy được mã nạp
2 . Sai tài khoản, tài khoản fb,twitter... sẽ không nạp được, chỉ nạp được tài khoản đã liên kết username với mihoyo, nếu quý khách lên nhầm tài khoản fb,twitter,... nạp nhầm thì shop sẽ không chịu trách nhiệm
3 . Sau khi lên đơn, quý khách vui lòng đợi shop gọi lấy code vào game, sau khi lấy code, vui lòng chờ 15p sau hãy vào acc vì có thể nguy cơ bị mất gói nạp, đừng đổi pass hay ấn delete thiết bị của shop, đợi khi nào trạng thái đơn trên shop ghi hoàn thành rồi hãy đổi pass, đừng delete thiết bị, để lần sau nạp khỏi cần mã
4 . Cần hỗ trợ thì liên hệ fanpage duy nhất của shop link   , đừng liên hệ fanpage nào khác kẻo bị lừa

Video hướng dẫn