Cày thuê: Hiện tại mihoyo đang hạn chế log acc nên chúng tôi không thể tiếp tục làm code quý khách vui lòng liên hệ zalo 0865.024.919 để được hoàn tiền ạ

Nhập thông tin Hiện tại mihoyo đang hạn chế log acc nên chúng tôi không thể tiếp tục làm code quý khách vui lòng liên hệ zalo 0865.024.919 để được hoàn tiền ạ
Chuyển Tiền Theo Nội Dung Dưới Đây Hiện tại mihoyo đang hạn chế log acc nên chúng tôi không thể tiếp tục làm code quý khách vui lòng liên hệ zalo 0865.024.919 để được hoàn tiền ạ

Vào Link Bên Dưới Lấy Mã Mời Và Điền Vào Ghi Chú:
https://act.hoyoverse.com/sr/event/e20231115reflow-bd3a09/index.html?game_biz=hkrpg_global&sign_type=2&auth_appid=e20231&fbclid=IwAR3Gcl8iHxiHMfzvzHh8G4t6C7ndEt-tcX1wFAAFlQjCBBE6SeLleGEIEMY


Lưu Ý: Đơn hàng sẽ chạy theo thứ tự xin vui lòng chờ 


Video hướng dẫn